Hur stort är universum och var är slutet?

2021-12-26

Hur stort är universum och var är slutet?​

Frågan ställdes 2021-12-26 av Björn, 74 år.

Det är en fråga som många funderat och fortsätter att fundera över, men vi har inget bra svar (ännu i alla fall).

Universums ålder är begränsad, nu pekar flera olika metoder på en ålder av omkring 14 miljarder år. Vi kan inte se längre än den sträcka som ljuset hunnit under den tiden, så därför finns det inget sätt att direkt observera vad som finns ännu längre bort. Visserligen finns det många hypoteser och spekulationer om universum, t.ex. att det finns många universa utanför vårt eget, men det finns ingen som känner till universums verkliga utsträckning.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16