Varför forskas det så mycket om liv på andra planeter?

2023-03-05

Varför forskas det så mycket om liv på andra planeter, och vad bidrar det till?

Frågan ställdes 2023-03-05 av Sam, 15 år.

Detta är delvis en lite filosofisk fråga – varför forskar vi alls? – så det ena svaret till varför vi vill studera just andra planeter är samma som svaret till varför vi vill studera galaxer eller stjärnor eller rymdens expansion: vi vill veta hur universum bildades, och varför vi finns. Så frågan om det finns liv på andra planeter är kopplat till detta, för om vi kan förstå hur liv må uppstå på andra planeter så kan det möjligtvis besvara hur liv uppstod här på jorden, vilket är en spännande fråga även om det inte ”bidrar” till något bortom att besvara vår egen nyfikenhet!

Men vägen till en möjlig upptäckt av liv på andra planeter är ganska lång, och vi har en bra bit kvar, så den forskning som pågår just idag angår bara de allra första stegen dit. Vad vi försöker göra idag handlar mindre om ifall det finns liv eller ej men snarare om att förstå hur förhållandena kan vara på några av de 5000+ planeter som vi har upptäckt utanför vårt solsystem. Vi kallar dessa fjärran planeter ”exoplaneter”, och många av oss forskar om hur dessa planeter bildas, hur många som finns, och hur de jämför med planeterna i vårt solsystem – är de kalla? Varma? Små? Stora? Osv.

Det är genom studien av dessa exoplaneter, som t.ex. studien av deras klimat och atmosfärer, som man kan säga bidrar mer direkt till aktuell forskning som kanske kan hjälpa människor här på jorden idag. Om vi kan lära oss något om hur planeter och deras klimat beter sig så bidrar detta till vårt eget förstående om till exempel den klimatförändringen som händer här på jorden, vilket är självklart en av de viktigaste sakerna vi kan studera idag som forskare.

Frågan besvarades av Linn Boldt-Christmas, doktorand vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16