Nobelföreläsningar i fysik

Varje år, dagarna efter Nobelprisutdelningen i Stockholm, bjuds pristagarna in till Uppsala universitet för att hålla i Nobelföreläsningar öppna för allmänheten.

2019 års Nobelpris i fysik tilldelades med ena hälften till James Peebles, Princeton University, USA ”för teoretiska upptäckter inom fysikalisk kosmologi” och med andra hälften gemensamt till Michel Mayor, Université de Genève, Schweiz och Didier Queloz, Université de Genève, Schweiz och University of Cambridge, Storbritannien ”för upptäckten av en exoplanet i bana kring en solliknande stjärna”. De tilldelades priset ”för bidrag till vår förståelse av universums utveckling och jordens plats i universum”.

2019 års föreläsning i fysik ägde rum fredagen den 13 december, kl 10.15 av Michel Mayor i universitetsaulan med föreläsningstiteln ”Doppler Spectroscopy as a Path to the Detection of Earth-Like Planets”.

Läs mer om 2019 års Nobelpris i fysik på Kungl. Vetenskapsakademien hemsida

2017 års Nobelföreläsningar i fysik
2016 års Nobelföreläsning i fysik
2015 års Nobelföreläsning i fysik
2014 års Nobelföreläsning i fysik
2012 års Nobelföreläsningar i fysik
2011 års Nobelföreläsningar i fysik

Filmade Nobelföreläsningar i fysik

  • Rainer Weiss, Barry Barish & Kip Thorne, Nobelföreläsning i fysik 2017 “LIGO and Gravitational Waves for Scientists, Engineers and their Students”

  • J. Michael Kosterlitz, Nobelföreläsning i fysik 2016 "Topological Defects and Phase Transitions"

  • Arthur B McDonald, Nobelföreläsning i fysik 2015, "Observation of Flavour Changes for Solar Neutrinos"

  • Hiroshi Amano, Nobelföreläsning i fysik 2014 "Development of blue LEDs and their future prospects"

  • David J. Wineland, Nobelföreläsning i fysik 2012

  • Serge Haroche, Nobelföreläsning i fysik 2012

  • Saul Perlmutter, Nobelföreläsning i fysik 2011

  • Brian P Schmidt, Nobelföreläsning i fysik 2011

Senast uppdaterad: 2021-08-13