Nobelföreläsning i fysik 2014

2014 års Nobelpris i fysik tilldelades Isamu Akasaki, Meijo University, Nagoya, Japan and Nagoya University, Japan, Hiroshi Amano, Nagoya University, Japan och Shuji Nakamura, University of California, Santa Barbara, CA, USA.

De tilldelades priset för uppfinningen av effektiva blå lysdioder vilka möjliggjort ljusstarka och energisnåla vita ljuskällor”.

Varje år, dagarna efter Nobelprisutdelningen i Stockholm, bjuds pristagarna in till Uppsala universitet för att hålla i Nobelföreläsningar öppna för allmänheten. 2014 års föreläsning i fysik ägde rum i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet av den ena av 2014 års fysikpristagare professor Hiroshi Amano med föreläsningstiteln ”Development of blue LEDs and their future prospects”.

Läs mer om 2014 års Nobelpris i fysik på Kungl. Vetenskapsakademien hemsida

2019 års Nobelföreläsning i fysik
2017 års Nobelföreläsningar i fysik
2016 års Nobelföreläsning i fysik
2015 års Nobelföreläsning i fysik
2012 års Nobelföreläsningar i fysik
2011 års Nobelföreläsningar i fysik