Nobelföreläsning i fysik 2015

2015 års Nobelpris i fysik tilldelades Takaaki Kajita, Super-Kamiokande Collaboration, University of Tokyo, Kashiwa, Japan och Arthur B. McDonald, Sudbury Neutrino Observatory Collaboration, Queen’s University, Kingston, Kanada.

De båda tilldelades priset ”för avgörande insatser i experiment som avslöjat att neutriner byter identitet. Denna förvandlingskonst kräver att neutriner har massa. Upptäckten har ändrat vår förståelse av materiens innersta och kan visa sig avgörande för vår bild av universum.”

Varje år, dagarna efter Nobelprisutdelningen i Stockholm, bjuds pristagarna in till Uppsala universitet för att hålla i Nobelföreläsningar öppna för allmänheten. 2015 års föreläsning i fysik ägde rum söndagen den 13 december, kl 10 av den ena av årets fysikpristagare professor Arthur B. McDonald i Universitetshuset.

Filmad föreläsning med Nobelpristagare i fysik 2015 Professor Arthur B McDonald Sudbury Observatory: Observation of Flavour Changes for Solar Neutrinos.

Kommentar till 2015 års Nobelpris i fysik

2019 års Nobelföreläsning i fysik
2017 års Nobelföreläsningar i fysik
2016 års Nobelföreläsning i fysik
2014 års Nobelföreläsning i fysik
2012 års Nobelföreläsningar i fysik
2011 års Nobelföreläsningar i fysik