Nobelföreläsning i fysik 2016

2016 års nobelpris i fysik tilldelades med ena hälften till David J. Thouless, University of Washington, Seattle, WA, USA och med andra hälften till F. Duncan M. Haldane, Princeton University, NJ, USA och J. Michael Kosterlitz, Brown University, Providence, RI, USA.

De tilldelades priset ”för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser”.

Varje år, dagarna efter Nobelprisutdelningen i Stockholm, bjuds pristagarna in till Uppsala universitet för att hålla i Nobelföreläsningar öppna för allmänheten.

2016 års föreläsning i fysik ägde rum tisdagen den 13 december, kl 10.30 av den ena av 2016 års fysikpristagare professor J. Michael Kosterlitz i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet med föreläsningstiteln Topological Defects and Phase Transitions.

Kommentar om 2016 års Nobelpris i fysik

2019 års Nobelföreläsning i fysik
2017 års Nobelföreläsningar i fysik
2015 års Nobelföreläsning i fysik
2014 års Nobelföreläsning i fysik
2012 års Nobelföreläsningar i fysik
2011 års Nobelföreläsningar i fysik