Nobelföreläsningar i fysik 2011

Varje år, dagarna efter Nobelprisutdelningen i Stockholm, bjuds pristagarna in till Uppsala universitet för att hålla i Nobelföreläsningar öppna för allmänheten.

2011 års Nobelpris i fysik tilldelades med ena hälften till Saul Perlmutter, The Supernova Cosmology Project Lawrence Berkeley National Laboratory och University of California, Berkeley, CA, USA, och med andra hälften gemensamt till Brian P. Schmidt, The High-z Supernova Search Team Australian National University, Weston Creek, Australien, och Adam G. Riess, The High-z Supernova Search Team Johns Hopkins University och Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD, USA. De tilldelades priset ”för upptäckten av universums accelererande expansion genom observationer av avlägsna supernovor.

2011 års föreläsningar i fysik ägde rum i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet och hölls av de två fysikpristagarna Saul Perlmutter och Brian P. Schmidt.

Nobelföreläsning med fysikpristagaren Saul Perlmutter.

Nobelföreläsning med fysikpristagaren Brian P. Schmidt.

Läs mer om 2011 års Nobelpris i fysik på Kungl. Vetenskapsakademien hemsida

2019 års Nobelföreläsning i fysik
2017 års Nobelföreläsningar i fysik
2016 års Nobelföreläsning i fysik
2015 års Nobelföreläsning i fysik
2014 års Nobelföreläsning i fysik
2012 års Nobelföreläsningar i fysik