Nobelföreläsningar i fysik 2012

2012 års Nobelpris i fysik tilldelades Serge Haroche, Collège de France och Ecole Normale Supérieure, Paris, Frankrike, och David J. Wineland, National Institute of Standards and Technology (NIST) och University of Colorado Boulder, CO, USA.

De tilldelades priset ”för banbrytande experimentella metoder som möjliggör mätning och styrning av enstaka kvantsystem”.

Varje år, dagarna efter Nobelprisutdelningen i Stockholm, bjuds pristagarna in till Uppsala universitet för att hålla i Nobelföreläsningar öppna för allmänheten. 2012 års föreläsning i fysik ägde rum i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet av 2012 års båda fysikpristagare Dr. David J. Wineland och professor Serge Haroche.

Nobelföreläsning med Dr. David J. Wineland.

Nobelföreläsning med professor Serge Haroche.

Läs mer om 2012 års Nobelpris i fysik på Kungl. Vetenskapsakademien hemsida

2019 års Nobelföreläsning i fysik
2017 års Nobelföreläsningar i fysik
2016 års Nobelföreläsning i fysik
2015 års Nobelföreläsningar i fysik
2014 års Nobelföreläsning i fysik
2011 års Nobelföreläsningar i fysik