Nobelföreläsningar i fysik 2017

2017 års Nobelpris i fysik tilldelades med ena hälften till Rainer Weiss, LIGO/VIRGO Collaboration och med andra hälften gemensamt till Barry C. Barish, LIGO/VIRGO Collaboration och Kip S. Thorne, LIGO/VIRGO Collaboration.

De tilldelades priset ”för avgörande bidrag till LIGO-detektorn och observationen av gravitationsvågor”.

Varje år, dagarna efter Nobelprisutdelningen i Stockholm, bjuds pristagarna in till Uppsala universitet för att hålla i nobelföreläsningar öppna för allmänheten. 2017 års föreläsningar i fysik ägde rum onsdagen den 13 december, kl 10.00 av samtliga fysikpristagare professor Rainer Weiss, professor Barry C. Barish och professor Kip S. Thorne i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet med föreläsningstiteln “LIGO and Gravitational Waves for Scientists, Engineers and their Students”.Läs mer om 2017 års Nobelpris i fysik på Kungl. Vetenskapsakademien hemsida

2019 års Nobelföreläsning i fysik
2016 års Nobelföreläsning i fysik
2015 års Nobelföreläsning i fysik
2014 års Nobelföreläsning i fysik
2012 års Nobelföreläsningar i fysik
2011 års Nobelföreläsningar i fysik