UppTalk Weekly

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom med panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. UppTalk Weekly hålls varje tisdag mellan 12.00 och 12.30 och i anslutning till samtalen finns det också möjlighet att ställa frågor till forskarna. Nedan presenteras de samtal där forskare från institutionen för fysik och astronomi har deltagit.

Läs mer om UppTalk Weekly

7 mars 2023 - Eliel Camargo-Molina

When the smallest things transform the universe

Möt Eliel Camargo-Molina, en teoretisk fysiker och fellow vid SCAS som brinner för nyttan av värdelös kunskap. Han kommer att berätta om fasövergångar och hur de beskriver allt från kokande vatten till omvandlingarna i ett ungt universum. Han kommer också att dela med sig av sin resa i AI-revolutionen, inklusive att bli anlitad för att skriva ett Hollywood-manus med en människa och GPT-3. Samtalet är på engelska.

Se samtalet ”When the smallest things transform the universe” här.

Eliel Camargo-Molina

6 december 2022 - Lisa Freyhult

Strängteori – kan det förklara universums ursprung?

Att beskriva universum är svårt. Beskriva dess uppkomst näst intill omöjligt. Genom att använda strängteori kan man kombinera kvantmekaniken och den allmänna relativitetsteorin, och då kan det vara möjligt att beskriva extrema situationer som svarta hål eller till och med universums begynnelse. I veckans Upptalk får du möta Lisa Freyhult som forskar inom just strängteori.

Se samtalet ”Strängteori – kan det förklara universums ursprung?” här.

Lisa Freyhult

20 september 2022 - Richard Brenner

Vad är mörk materia och hur vet vi att den finns?

I denna veckas UppTalk Weekly möter vi Uppsalaforskaren Richard Brenner, som förutom sitt rum på Ångströmlaboratoriet även har ett kontor på partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz. Vi får höra hur han jobbar för att försöka förstå mörk materia, hitta dess ursprung och ge oss ännu en nyckel till universums många mysterier.

Se samtalet ”Vad är mörk materia och hur vet vi att den finns?” här.

Richard Brenner

10 maj 2022 - Mattias Lantz

Radioaktiva resor mellan himmel och jord

Strålning och radioaktivitet kan väcka oro, men de kan även vara till praktisk nytta för oss. Det finns processer i naturen där radioaktiva ämnen transporteras och lagras och studier av dessa processer kan ge en bättre förståelse av vår omvärld och hur dessa ämnen kan vara till oväntad nytta. Här möter vi forskaren Mattias Lantz i ett samtal kring strålning, hur den mäts och hur vi kan dra nytta av detta.

Se samtalet ”Radioaktiva resor mellan himmel och jord” här.

Mattias Lantz

26 april 2022 - Maja Olvegård

Partikelacceleratorer – samhällsutveckling och förståelsen av universum

Maja Olvegård arbetar med forskning och utveckling av partikelacceleratorer. Maskiner där partiklar accelereras till höga energier. Dessa kan sedan användas i forskningssyfte, eller i moderna strålbehandlingsutrustningar för cancer. Vi möter Maja i ett samtal om utveckling av supraledande magneter, skapandet av neutrinostrålar och betydelsen av stora internationella acceleratoranläggningar.

Se samtalet ”Partikelacceleratorer – samhällsutveckling och förståelsen av universium” här.

Maja Olvegård

15 mars 2022 - Erik Andersson Sundén

Kan solen ge oss i det närmaste oändlig energi?

Kan vi härma solens sätt att generera energi och därmed få i det närmaste oändlig energiförsörjning? Här pratar vi med Erik Andersson Sundén, forskare i kärnfysik, om hur fusion kan hjälpa oss alstra energi. Vi pratar även om neutronernas roll i dessa sammanhang, och hur de kommer att spela en stor roll i Eriks framtida forskning.

Se samtalet ”Kan solen ge oss i det närmaste oändlig energi?” här.

Erik Andersson Sundén

1 februari 2022 - Erik Zackrisson

Inte bara science fiction – ny teknik hjälper oss söka efter intelligent liv i rymden

Letandet efter intelligent liv i rymden har länge utgått ifrån att utomjordingar är lika intresserade av oss som vi är av dem. Erik Zackrisson, docent i astronomi, utgår dock från ett helt annat perspektiv, nämligen att de inte alls är intresserade av oss och att de har mer avancerad teknologi än vad vi har. Med hjälp av ny teknik ska frågan om vi är ensamma i rymden kanske till slut få ett svar.

Se samtalet ”Inte bara science fiction – ny teknik hjälper oss söka efter intelligent liv i rymden” här.

Erik Zackrisson

1 juni 2021 - Olga Botner

Universums spökpartiklar lär oss mer om svarta hål

På Antarktis hittar vi IceCube, en detektor som letar efter universums spökpartiklar, neutrinerna. Neutriner är partiklar som finns överallt, är osynliga och väldigt svåra att upptäcka. Så hur kan dessa osynliga partiklar lära oss mer om universum och svarta hål? Möt professor Olga Botner, tidigare vetenskaplig ledare för IceCube, i ett samtal om partikeln som kan förändra vår bild av universum.

Se samtalet ”Universums spökpartiklar lär oss mer om svarta hål” här.

Olga Botner

25 maj 2021 - Panelsamtal: Framtidens kraftsystem

Framtidens kraftsystem – från behov till lösning

Omvärlden förändras och samhället behöver mer och mer el. För att våra städer och industrier ska kunna växa behöver alla aktörer från myndighet, akademi och näringsliv vara med och ta vara på elektrifieringens möjligheter samt möta dess utmaningar. Möt några av Sveriges ledande aktörer när de samtalar om hur vi kan utveckla kraftsystem med perspektiv från behov till lösning.

Se panelsamtalet ”Framtidens kraftsystem – från behov till lösning” här.

Kraftledningar och vindkraftverk

13 april 2021 - Ulf Danielsson

Universums uppkomst, storhet och märklighet

Möt Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, i ett samtal där bland annat det vi tar för sant och det verkligen stämmer, finns en objektiv verklighet och kan universum och strängteorier kopplas samman med livets varande och mänsklighetens fria vilja?

Se samtalet ”Universums uppkomst, storhet och märklighet” här.

Ulf Danielsson

16 mars 2021 - Daniel Primetzhofer

Hur strålar av snabba joner kan hjälpa oss inom medicin, arkeologi och utveckling av nya material

Möt Daniel Primetzhofer, föreståndare för Tandemlaboratoriet, berätta om hur forskare, myndigheter och näringsliv använder infrastrukturens resurser för spetsforskning och utveckling inom allt från medicin till solcellsteknologi.

Se samtalet ”Hur strålar av snabba joner kan hjälpa oss inom medicin, arkeologi och utveckling av nya material” här.

Daniel Primetzhofer
Senast uppdaterad: 2024-03-20