UppTalk Weekly

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom med panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. UppTalk Weekly hålls varje tisdag mellan 12.00 och 12.30 och i anslutning till samtalen finns det också möjlighet att ställa frågor till forskarna. Nedan presenteras de samtal där forskare från institutionen för fysik och astronomi har deltagit.

Läs mer om UppTalk Weekly

15 mars 2022 - Erik Andersson Sundén

Kan solen ge oss i det närmaste oändlig energi?

Kan vi härma solens sätt att generera energi och därmed få i det närmaste oändlig energiförsörjning? Här pratar vi med Erik Andersson Sundén, forskare i kärnfysik, om hur fusion kan hjälpa oss alstra energi. Vi pratar även om neutronernas roll i dessa sammanhang, och hur de kommer att spela en stor roll i Eriks framtida forskning.

Se samtalet ”Kan solen ge oss i det närmaste oändlig energi?” här

Erik Andersson Sundén

1 februari 2022 - Erik Zackrisson

Inte bara science fiction – ny teknik hjälper oss söka efter intelligent liv i rymden

Letandet efter intelligent liv i rymden har länge utgått ifrån att utomjordingar är lika intresserade av oss som vi är av dem. Erik Zackrisson, docent i astronomi, utgår dock från ett helt annat perspektiv, nämligen att de inte alls är intresserade av oss och att de har mer avancerad teknologi än vad vi har. Med hjälp av ny teknik ska frågan om vi är ensamma i rymden kanske till slut få ett svar.

Se samtalet ”Inte bara science fiction – ny teknik hjälper oss söka efter intelligent liv i rymden” här

Erik Zackrisson

1 juni 2021 - Olga Botner

Universums spökpartiklar lär oss mer om svarta hål

På Antarktis hittar vi IceCube, en detektor som letar efter universums spökpartiklar, neutrinerna. Neutriner är partiklar som finns överallt, är osynliga och väldigt svåra att upptäcka. Så hur kan dessa osynliga partiklar lära oss mer om universum och svarta hål? Möt professor Olga Botner, tidigare vetenskaplig ledare för IceCube, i ett samtal om partikeln som kan förändra vår bild av universum.

Se samtalet ”Universums spökpartiklar lär oss mer om svarta hål” här.

Olga Botner

25 maj 2021 - Panelsamtal: Framtidens kraftsystem

Framtidens kraftsystem – från behov till lösning

Omvärlden förändras och samhället behöver mer och mer el. För att våra städer och industrier ska kunna växa behöver alla aktörer från myndighet, akademi och näringsliv vara med och ta vara på elektrifieringens möjligheter samt möta dess utmaningar. Möt några av Sveriges ledande aktörer när de samtalar om hur vi kan utveckla kraftsystem med perspektiv från behov till lösning.

Se panelsamtalet ”Framtidens kraftsystem – från behov till lösning” här.

Kraftledningar och vindkraftverk

13 april 2021 - Ulf Danielsson

Universums uppkomst, storhet och märklighet

Möt Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, i ett samtal där bland annat det vi tar för sant och det verkligen stämmer, finns en objektiv verklighet och kan universum och strängteorier kopplas samman med livets varande och mänsklighetens fria vilja?

Se samtalet ”Universums uppkomst, storhet och märklighet” här.

Ulf Danielsson

16 mars 2021 - Daniel Primetzhofer

Hur strålar av snabba joner kan hjälpa oss inom medicin, arkeologi och utveckling av nya material

Möt Daniel Primetzhofer, föreståndare för Tandemlaboratoriet, berätta om hur forskare, myndigheter och näringsliv använder infrastrukturens resurser för spetsforskning och utveckling inom allt från medicin till solcellsteknologi.

Se samtalet ”Hur strålar av snabba joner kan hjälpa oss inom medicin, arkeologi och utveckling av nya material” här.

Daniel Primetzhofer
Senast uppdaterad: 2022-09-13