Utbildning i fysik och astronomi

Vid Uppsala universitet kan du studera fysik dels via utbildningsprogram och dels som fristående kurser inom bland annat modern fysik, astronomi och meteorologi.

Studiemiljö vid Ångströmlaboratoriet

Som fysikstudent studerar du vid Ångströmlaboratoriet, som ligger inom campusområdet Polacksbacken. Ångströmlaboratoriet är ett av Europas mest avancerade laboratorier för forskning och utbildning inom teknik, material och energi. Forskningen befinner sig i den internationella fronten med bland annat atomär design av funktionella material för tillämpningar som till exempel elektronik, solceller, batterier och sensorer.

Ångströmlaboratoriet är uppkallat efter de båda fysikprofessorerna vid Uppsala universitet, Anders Ångström och Knut Ångström. Ångströmlaboratoriet ligger på ca tio minuters cykelväg från centrum och här pluggar du som blivande fysiker tillsammans med kemister och matematiker samt civil- och högskoleingenjörer.

Studiemiljö vid Ångströmlaboratoriet

Hur är det att plugga fysik?

  • Beatrice Jansson Palmer studerar på masterprogrammet i fysik

  • Video - Nora - Kandidatprogrammet i fysik

Kårer, nationer och föreningar

Uppsala är känt för sitt studentliv och det går att på sin fritid engagera sig i nationer, studentkårer och olika föreningar.

Du som läser fysik på Uppsala universitet tillhör Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, som har gratis medlemskap. Som fysikstudent kan du även engagera dig i FysKam, som är sektionsföreningen för bland annat kandidat- och masterprogrammet i fysik.

Mer om studentlivet i Uppsala

Utlandsstudier

Du som studerar vid Uppsala universitet och vill studera utomlands under en termin eller ett läsår kan söka stipendium via Erasmus. Du ansöker via den institution som har avtal och utbyte med den institution eller det universitet utomlands som du vill studera vid. Institutionen för fysik och astronomi har avtal med universitet i Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Österrike.

Om du vill läsa vid ett universitet eller institution som institutionen för fysik och astronomi inte har ett avtal med kan det finnas en möjlighet att ansöka via en annan institution.

Läs mer om utlandsstudier

Utbildning på forskarnivå

Lagerkrans

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Det löpande ansvaret för doktorander har institutionen medan Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (TekNat) har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret för utbildningen. Som stöd till doktoranden finns det två doktorandombudsmän vid institutionen för fysik och astronomi.

Mer om forskarutbildningen