Forskning: Magnetisering av halvledare med ljus

2018-04-24

En ny metod har tagits fram för att kunna utnyttja plasmonresonanser och ljus för att spinnpolarisera halvledare.

Forskare har under flera år försökt hitta ett sätt för att kunna styra och använda elektronens spinn i halvledare. De vanligaste metoderna har hitintills inneburit dopning av halvledare med magnetiska element såsom järn eller kobolt, men man har nu hittat ett nytt sätt att spinnpolarisera halvledarna.

De nya lovande resultaten presenteras i tidskriften Nature Nanotechnology, där också Vassilios Kapaklis, lektor i materialfysik har skrivit en populärvetenskaplig beskrivning av upptäckten.

Artikelreferens

Plasmon-induced carrier polarization in semiconductor nanocrystals, Penghui Yin, Yi Tan, Hanbing Fang, Manu Hegde & Pavle V. Radovanovic, Nature Nanotechnology, doi: 10.1038/s41565-018-0096-0

Populärvetenskaplig beskrivning

Magnetizing semiconductors with light – Degenerately doped semiconductors can sustain spin-polarized populations of electrons at room temperature, Vassilios Kapaklis, Nature Nanotechnology, doi:10.1038/s41565-018-0119-x