Kontakt kurskansli

Kurskansliet har inga fasta besökstider utan är öppet under ordinarie kontorstid. Det går även bra att boka in ett besök via e-post: kurskansli@physics.uu.se.

Åsa Andersson, rum 10167
Karl-Einar Ericsson, rum 10167
Rabab Elkarib, rum 10167

E-post: kurskansli@physics.uu.se
Tel: 018-471 3516
Fax: 018-512 227

Postadress
Kurskansli Fysik
Box 516
751 20 Uppsala

Schemaläggare

Karl-Einar Ericsson

Tentamensutlämning

Tentamensutlämning sköts av Studentservicedisk Ångström.