Studievägledning

Tidsbokning för studievägledning

Kandidatprogrammet i fysik

Rabab Elkarib
​Rum: Å10167
Tel: 018-471 3245
E-post: studievagledare@physics.uu.se

Masterprogram i fysik/biofysik/materialvetenskap/kvantteknologi

Emma Almgren
Rum: Å10263
Tel: 018-471 3534

Fristående kurser i fysik och astronomi

Rabab Elkarib
​Rum: Å10167
Tel: 018-471 3245
E-post: studievagledare@physics.uu.se

Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Emma Almgren
Rum: Å10263
Tel: 018-471 3534
E-post: basarsvagledning@physics.uu.se

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik (KKI)

Emma Almgren
Rum: Å10263
Tel: 018-471 3534

Senast uppdaterad: 2023-01-19