Studievägledning

Tidsbokning för studievägledning

Kandidatprogrammet i fysik

Rabab Elkarib
​Rum: Å10167
Tel: 018-471 3245
E-post: studievagledare@physics.uu.se

Masterprogram i fysik/biofysik/materialvetenskap/kvantteknologi

Emma Almgren
Rum: Å10263
Tel: 018-471 3534

Fristående kurser i fysik och astronomi

Rabab Elkarib
​Rum: Å10167
Tel: 018-471 3245
E-post: studievagledare@physics.uu.se

Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Emma Almgren
Rum: Å10263
Tel: 018-471 3534
E-post: basarsvagledning@physics.uu.se

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik (KKI)

Emma Almgren
Rum: Å10263
Tel: 018-471 3534

Programansvariga

Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Jannika Chronholm Andersson
Rum: Å10263
Tel: 018-471 3520

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik (KKI)

Cecilia Gustavsson
Rum: Å94421
Tel: 018-471 3444

Kandidatprogrammet i fysik

Matthias Weiszflog
Tel: 018-471 3051

Programansvariga masterprogram

Fysik

Dmytro Volin
E-post: dmytro.volin@physics.uu.se

Biofysik

Nicusor Timneanu
E-post: nicusor.timneanu@physics.uu.se

Materialvetenskap

Biplab Sanyal
E-post: biplab.sanyal@physics.uu.se

Kvantteknologi

Håkan Rensmo
E-post: hakan.rensmo@physics.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-10-27