Program och kurser

Program i fysik

Tekniskt - Naturvetenskapligt basår
Tekniskt - Naturvetenskapligt basår är en behörighetsgivande utbildning i universitetsmiljö som förbereder för fortsatta studier. De som antas till och fullföljer basåret får en reserverad plats till ett kandidatprogram, civilingenjörsprogram eller högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet.

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik
Programmet är en ettårig påbyggnadsutbildning som leder till en högskoleingenjörsexamen i kärnkraftteknik, vilket är en yrkesexamen. Programmet kan läsas av den som tidigare läst minst två år på ett högskole- eller civilingenjörsprogram. I utbildningen ingår kurser i kärnkraftsrelevanta ämnen såsom lättvattenreaktorteknik, material- och kärnbränsleteknik, ångturbinteknik, kärnkraftsäkerhet, elkraftteknik och projekthantering. Programmet avslutas med ett examensarbete som utförs inom industrin. Utbildningen ger möjlighet att arbeta som ingenjör inom kärnkraftindustrin.

Kandidatprogram i fysik, 180 hp
Kandidatprogrammet i fysik ger möjlighet till både specialisering och breddning. Du har ganska stor frihet att utforma din utbildning efter intresse, och kan välja mellan inriktningarna allmän fysik, astronomi eller meteorologi. Under år 3 då du specialiserar dig efter de första årens bredare kurser kan du även profilera dig mot geofysik. Programmet är uppbyggt för att leda till en kandidatexamen i fysik.

Masterprogram i fysik, 120 hp
Masterprogrammet bygger vidare på kunskaperna från ett kandidatprogram eller motsvarande. Under programmets första tre terminer väljer du från ett utbud av avancerade fysikkurser. Ditt val av kurser ger dig en specialisering inom något av f­ysikens områden. Du kan också välja kurser från andra (fysik)områden för att skapa en individuell profil inom din masterexamen.

Ämneslärarprogrammet i fysik och matematik, 300 hp
Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Beroende på vilka ämnen du har i din examen finns även möjlighet att arbeta i grundskolans årskurs 7–9. Studieplan

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, 300 hp
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik passar dig som vill ha en bred och genuin ingenjörsutbildning med möjlighet till specialisering.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap, 300 hp
Materialvetenskap är att kombinera fysik och kemi för att förstå materialens uppbyggnad och egenskaper. Som materialvetare kan du utnyttja den förståelsen för att använda materialens egenskaper till ny teknik och för att utveckla nya material, med nya möjligheter.

Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp
Civil­ingenjörs­programmet i energisystem i Uppsala är till för dig som vill vara med och utveckla framtidens energiförsörjning och skapa möjligheter för en hållbar utveckling.