Fysik i vardagen för lärare 2020/2021 (5 hp)

Sommar 2020, 33 %, Distans

Startdatum: 8 juni 2020

Slutdatum: 9 augusti 2020

Sista ansökningsdatum: 16 mars 2020

Anmälningskod: UU-63105 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller två obligatoriska träffar, en i början och en i slutet av kursen. En startträff på plats ingår också då registreringen genomförs, denna kan dock genomföras via videokonferens vid förhinder att delta på plats.

Antal träffar för distans: 1

Antal obligatoriska träffar för distans: 2

Behörighet: 20 hp matematik och 30 hp fysik

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen kommer att ge en konceptuell förståelse för de grundläggande koncept inom fysiken som behövs för att utforska vardagliga fenomen samt moderna tekniska hjälpmedel. 

Under kursens gång kommer ett antal kompletta laborationer att diskuteras så att dessa laborationer sedan kan genomföras av elever på grund/gymnasieskola. 

De konceptuella förklaringarna hämtas från fysikens olika områden, mekanik, värmelära, elektromagnetism, och fysiken för atomer och atomära strukturer. Vi fokuserar på vardagsfenomen inom mekanik/strömningsmekanik, termodynamik, induktionsrelaterade elektromagnetiska vardagsfenomen, mekanismen bakom några ljusfenomen, radiovågsfenomen och akustiska fenomen. Vi kommer till exempel att diskutera hur en mikrovågsugn fungerar, olika typer av solceller, medicinska avbildningstekniker (MRI, PET), varför himlen är blå, varför det är bra att sitta i en bil när det åskar och varför badrumsspegeln blir immig när man duschar. Av särskilt intresse är samhällsutmaningar som till exempel energiförsörjning.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21