Tre synsätt på kosmologi - fysik, filosofi och religion, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, Kvällstid, 33 %, Distans

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-63079 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

Vad består universum av? Är det oändligt? Är universum evigt eller hade det en början? Är det del av ett enormt multiversum? Är vårt universum finjusterat? På vilka sätt kan vi få kunskap om sådana frågor och vilka är de möjliga svaren?

Kosmologin har som mål att förstå universums ursprung, utveckling, framtid och dess struktur i sin helhet. Sådana frågor har diskuterats av såväl filosofer, teologer och fysiker genom historien. Med utgångspunkten i den empiriska informationen inom samtida kosmologisk forskning tar denna interdisciplinära kurs upp sådana centrala frågor inom kosmologin utifrån den moderna fysikens, filosofins och religionsfilosofins perspektiv. Kursen knyter an till den pågående debatten inom och mellan dessa forskningsområden samt introducerar koncept, argument och resultat från alla tre discipliner.

Uppläggning för distanskurs: Föreläsningar och seminarier ges via Zoom. Föreläsningarna spelas in och kan ses i efterhand. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21