Reaktorfysik med Python, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Sommar 2022, 33 %, Distans

  Startdatum: 6 juni 2022

  Slutdatum: 31 juli 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

  Anmälningskod: UU-63123 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen undervisas genom onlineföreläsningar, videoföreläsningar och handledning av inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Distansundervisningen kräver att man har tillgång till en dator, med stabil internetuppkoppling, och att man har tillgång till en webbkamera.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 5 maj 2022 – 5 juni 2022

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 30 hp fysik och 5 hp programmering. Kärnfysik eller Modern fysik rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen reaktorfysik med Python är för dig som vill förstå reaktorfysikens och den tillämpade kärnfysikens grunder, samtidigt som du förbättrar dina programmeringsfärdigheter. I kursen kommer du bland annat att lära dig att simulera reaktorfysikaliska förlopp och schematiskt designa kärntekniska system.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21