Klassisk och modern fysik genom experiment 2020/2021 (5 hp)

Sommar 2020, 100 %, Campus

Startdatum: 22 juni 2020

Slutdatum: 19 juli 2020

Sista ansökningsdatum: 16 mars 2020

Anmälningskod: UU-63107 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: Elektromagnetism I/Elektromagnetism och Flervariabelanalys/Geometri och analys II

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

I denna kurs diskuterar vi nyckeldemonstrationer och laborationer inom den klassiska och moderna fysiken. Under kursens gång kommer du att använda retorikens grundsatser för att skräddarsy en framställan av en fysiklaboration eller demonstration för att passa åhörare och tidsram. 

Efter kursen kommer du att ha kännedom om olika experiment och demonstrationer av olika fenomen från fysikens olika underdiscipliner. Du kommer också att själv ha planerat och utfört demonstrationer och/eller lett experiment som belyst några av fysikens fenomen eller samband. 

Kursen vänder sig till dig på kandidat- eller masterprogrammet i fysik, gymnasielärarprogrammet, civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, teknisk fysik med materialvetenskap eller energisystem. Arbetar du som lärare på högstadiet eller gymnasiet är denna kurs en möjlighet till fortbildning inom fysikområdet.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21