Introduktion till Python för fysiker och ingenjörer, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Sommar 2022, 50 %, Distans

  Startdatum: 13 juni 2022

  Slutdatum: 24 juli 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

  Anmälningskod: UU-63120 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 12 maj 2022 – 12 juni 2022

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med mekanik, termodynamik och elektromagnetism. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen ger en introduktion till programmering med Python och programmeringsrelaterad lösningsmetodik.

Introduktion till Python: Installation, NumPy, SciPy, Matplotlib, Spyder.

Komponenter av Python: Grundläggande: Variabler (integers, floats, strings, Booleans, complex). Behållare (containers) (lists, dictionaries, arrays). Operatorer. Input/output (open, read, write, append, print). Programstruktur (indrag (indentation), if, while, for, else, try). Funktioner. Programmering: Grundläggande programmeringstänkande. Numerisk integration. Lösning av icke- linjära ekvationer. Approximation av data. Minsta kvadratapproximation. Grafisk presentation. Lösningsmetodik: uppdelning av problem i delproblem, implementering i Python.

Centrala exempel på tillämpningar hämtas från fysiken, till exempel klassisk mekanik, elektrodynamik, termodynamik och från besläktade ingenjörsområden.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21