Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Läsåret 2023/2024

Anmälan

Vill du arbeta med energi-, klimat- och miljöfrågor? Är du intresserad av teknik, fysik och problemlösning? Civilingenjörsprogrammet i energisystem passar dig som vill vara med och utveckla framtidens energiförsörjning och skapa möjligheter för ett hållbart samhälle. För att möta utmaningarna behöver du lära dig om miljövänlig och förnybar produktion samt användning av energi, både ur ett naturvetenskapligt, tekniskt och samhällsinriktat perspektiv.

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du kommer ta del av den samlade kunskap som finns på båda universiteten inom energi, miljö och system och på så vis få en helhetssyn på energifrågor.

På det femåriga programmet utvecklar du kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap, som krävs för att ta fram energieffektiv och klimatsmart teknik. Du kommer också att fördjupa dig inom system- och miljöanalys och valfria energitekniker såsom vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, energieffektivisering, elnät, samt bio- och solenergi. Samhällsperspektiv får du genom kurser inom ekonomi, ledarskap, etik och miljörätt.

Under utbildningen lär du dig att modellera och simulera hur produktion, distribution och användning av energi samverkar i ett energisystem och hur energiomvandling påverkar miljö och samhälle. Du får träning i att analysera hur dagens energisystem bidrar till miljöförstöring och tär på våra naturresurser och hur det måste utvecklas och förändras. Programmets kombination av bredd och spets gör att du kan förstå och utveckla morgondagens teknik.

Det händer mycket inom energiområdet just nu. Sverige har satt ett nationellt mål om 100 % förnybar elproduktion till 2040, och världens länder har enats om att stoppa den globala uppvärmningen genom Parisavtalet. FN:s sjunde globala mål, slår fast: "Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad." På programmet får du ingenjörsmässiga färdigheter för att jobba mot dessa mål.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Karar Alobeid
Kommer från: Gullspång, Västra Götaland

Varför valde du den här utbildningen?
– Redan i gymnasiet hade jag civilingenjörsprogram i tankarna samtidigt började även samtidigt tycka om miljö- och energifrågor. Bara namnet ”energisystem” lockade mig ganska fort och tre år senare känner jag att det var ett bra val!

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Tycker det är svårt att välja ut något specifikt, men det som varit roligast är att man har fått djupare förståelse för hur vi människor påverkar miljön. Alla tentaperioder där man sitter med sina kompisar och pluggar är alltid lika roliga!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Jag hade inga kompisar i Uppsala tidigare utan sammanhållningen i programmet gjorde att det var enkelt att lära känna varandra. Event och aktiviteter som förekommer i början av utbildningen är extremt roliga för det är då man får lära känna klasskompisarna.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det varierar ganska mycket beroende på vilka kurser man läser men de flesta dagarna är schemalagda där man har föreläsningar, lektioner eller labbar. En vanlig dag kan vara föreläsningar 8–12, lunch 12–13 och lektion eller laboration 13–17, men oftast kan vi börja senare, sluta tidigare eller ha håltimmar. Vissa veckor brukar man definitivt sitta mer är 40 timmar och ibland färre.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Studentlivet runt omkring är fantastiskt. Man kan göra hur mycket som helst. Bara hänga på nationerna och engagera sig i kårerna och sektionerna är några saker. Man får lära känna otroligt många fantastiska människor när man engagerar sig!

Vad har varit mest utmanande?
– Vi civilingenjörer på Uppsala universitet brukar läsa tre kurser åt gången och när tentaperioden väl börjat kan det vara svårt att hantera tre olika kurser med olika innehåll. I början av utbildningen kan det vara lite av en utmaning men oftast brukar man lära sig hur man hanterar det.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag har alltid på skoj sagt att jag vill rädda världen, men jag valde energisystem för att jag vill kunna vara med och bidra till en hållbar utveckling. Mitt mål är att kunna lära mig mer av energilagring och hur det fungerar då jag tror att kommer vara en fördel i framtiden.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala?
– Nationerna!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Forsränningen och Valborg!

Vad gör du om fem år?
– Vill testa på att jobba utomlands eller jobba med elbilar.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmets upplägg gör att du från årskurs ett till fem läser kurser som fördjupar dina kunskaper och färdigheter att analysera energisystemet. I årskurs ett och två får du goda kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap som krävs för att ta fram ny energieffektiv och klimatsmart teknik. Du får även redskap för modellering och optimering av energisystem inom kurser i till exempel systemanalys och reglerteknik.

Under årskurs två, tre, fyra och fem läser du energitekniska kurser. Då får du möjlighet till fördjupning inom valfria energitekniker som till exempel vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, samt bioenergi, solenergi, elnät och energieffektivisering. I många av dessa kurser studerar du processer för effektivare elproduktion. Du läser även kurser i samhällsvetenskap som till exempel ekonomi, etik, ledarskap och miljörätt.

Tredje året avslutas med ett större projekt­arbete som görs i samarbete med företag och utbildningen avslutas med ett examensarbete i årskurs fem som till övervägande del görs i samarbete med näringslivet.

Se ämnesfördelningen på programmet

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, rollspel, exkursioner, seminarier, inlämningsuppgifter, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Du kommer att jobba både individuellt och i grupp. Genom studiebesök, projektarbeten, gästföreläsningar, kandidat- och examensarbetet får du möjlighet att utveckla goda kontakter med ditt kommande yrkesliv.

Undervisningen ger dig också utmärkta möjligheter att utveckla dina kompetenser i muntlig och skriftlig presentationsteknik på både engelska och svenska. Det avslutande examensarbetet görs till övervägande del i samarbete med näringslivet. Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Du har extra goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands genom att du kan använda dig av båda universitetens utbyten. Det är vanligast att åka till engelskspråkiga länder som Australien, Kanada, Storbritannien, USA eller Nya Zeeland. Du kan välja att läsa kurser inom energiområdet eller inom andra ämnen. Du har även möjlighet att genomföra ett projekt utomlands, till exempel som en så kallad minor field-study (MFS) i ett utvecklingsland.

Läs mer om utlandsstudier och ta del av reseberättelser från programstudenter som varit på utbyten.

Karriär

Energifrågorna är idag en av samhällets viktigaste frågor och behovet av en hållbar energianvändning och produktion ökar. Efterfrågan på nyutbildade civilingenjörer inom energiområdet väntas därför öka de närmaste åren. Sveriges nationella mål 2040 är 100 % förnybar elproduktion. Lokala och internationella energibolag, startup-företag, forskningsinstitut, industri och myndigheter behöver personer som kan möta utmaningar inom många olika områden. Det kan gälla förnybara energitekniker eller hur energi utnyttjas på bästa möjliga sätt till exempel i byggnader. Det kan också handla om förnyelse av hela energisystem.

Efter examen kommer du att kunna arbeta som projektledare, konsult, chef, miljöstrateg, konstruktör, utredare, analytiker, utvecklingsingenjör, energiansvarig eller forskare både inom och utanför Sverige.

Exempel på bolag och branscher där tidigare studenter fått jobb:

  • Energibolag: Vattenfall, Fortum , EoN, Skellefteå Kraft, Lunds energi, Statkraft
  • Startup-företag inom förnybar energi: ChromoGenics, Seabased Industry, Solibro
  • Konsultbolag: Accenture, Lloyd's, Ramböll, Sweco, VPC, ÅF
  • Myndigheter och universitet: Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, SLU, Uppsala universitet, KTH
  • Forskningsinstitut: Svenska Miljöinstitutet IVL, RISE, Nordisk Energiforskning
  • Industri: ABB, IBM, Bombardier, Siemens
  • Intresseorganisationer: Naturskyddsföreningen, Svensk Fjärrvärme, Greenpeace,
  • Kärnkraftsbranschen: SSM, Forsmark, OKG, Westinghouse

Läs om var några studenter har hamnat efter utbildningen.

Läs mer om att jobba som ingenjör.

Ett samtal om livet efter examen

Lyssna på ett Zoom-samtal med två av våra tidigare studenter där de berättar om sina karriärvägar efter studierna.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra civilingenjörsprogram.

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

300 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1501 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (49 %) - Högskoleprov (34 %) - Matematik- och fysikprovet (17 %)

Om Matematik- och fysikprovet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Programmets egen sida för studenter.

Programmet ges i samarbete med SLU.

Kontakt

Studievägledare Elin Lundkvist

Studievagledare-es@uu.se

018-471 28 73

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03