Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Läsåret 2021/2022

  • 60 hp
  • HT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Är du intresserad av storskalig avancerad energiteknik med stor betydelse för det svenska samhället? Då finns Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik för dig. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som ingenjör inom kärnkraftindustrin eller någon av dess många underleverantörer, med goda möjligheter till utveckling och karriär. Programmet är ettårigt och du ska tidigare ha läst minst två år på ett högskole- eller civilingenjörsprogram.

Om programmet

Inom det svenska energisystemet spelar kärnkraft en viktig roll för att elenergi ska kunna produceras hållbart, med liten miljöpåverkan och hög tillgänglighet oavsett yttre faktorer. Detta är viktigt för framtiden då man kan anta att användningen av elenergi ökar då fossila bränslen på sikt fasas ut. Inom överskådlig framtid förväntas kärnkraften utgöra ungefär en tredjedel av elenergiproduktionen.

För att säkerställa att kärnkraften kan drivas säkert under lång tid framöver har kärnkraftindustrin ett långsiktigt behov av ingenjörer inom områden som drift, service, underhåll och teknisk utveckling. För dig som är intresserad av avancerad, storskalig teknik erbjuder kärnkraftsindustrin en mångfald av arbetsuppgifter inom så gott som alla ingenjörstekniska ämnesområden med goda möjligheter till personlig utveckling och karriär.

För att kunna vara en effektiv ingenjör inom branschen är det viktigt med en god kunskap om kärnkraft ur ett systemperspektiv eftersom den omfattar så många ämnesområden. Programmet är därför skräddarsytt i samråd med näringsliv och myndigheter för att på bästa sätt ge dig rätt kompetens. Utmärkande för utbildningen är den mycket nära kopplingen till näringslivets aktörer. Som student kommer du under utbildningen att träffa personer som professionellt arbetar med kärnkraft och som deltar i utbildningen som gästlärare, handledare och mentorer. På så vis får du redan under studierna en god insyn i industrins förutsättningar med god möjlighet att bygga ett professionellt nätverk.

Utbildningen, som är den enda i sitt slag i Sverige, läser du i Uppsala som ett tredje år av en högskole- eller civilingenjörsutbildning. För att bli antagen till programmet behöver du ha läst två år med minst 110 högskolepoäng avklarade kurser på ett högskole- eller civilingenjörsprogram i maskinteknik, elektroteknik eller motsvarande, eller redan ha en sådan examen.

Läs Vattenfalls pressmeddelande där de aktivt stöder programmet

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Emil Pettersson
Från: Skövde

Varför valde du den här utbildningen?
– Jakten på energiförsörjning utan koldioxidutsläpp är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. På denna utbildning får man en bra grund för att kunna vara med på den resan, samtidigt som man får en god teknisk utbildning inom kärnkraftteknik. Utbildningen erbjuder även många praktiska moment och studiebesök, något som jag värderar högt i en utbildning.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– I en av de första kurserna, reaktorfysik, fick vi under en veckas tid styra och studera en forskningsreaktor i Slovenien. Detta var otroligt lärorikt, och ett intressant moment i utbildningen.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En typisk dag kan se väldigt olik ut. Den kan ibland innehålla en del föreläsningar och tid för självstudier. Andra dagar innehåller mer praktiska moment såsom laborationer och studiebesök.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är att vi studenter har mycket bra kontakt med fakulteten. De är mycket måna om att vi studerande ska ha de bästa förutsättningarna för att lyckas med utbildningen. I Uppsala finns också ett mycket bra studentliv som man lätt kan engagera sig i.

Vad har varit mest utmanande?
– För mig var det omställningen från att ha läst maskintekniska ämnen till detta program. Jag tycker dock att Uppsala Universitet gör ett bra jobb med att göra övergången så enkel och problemfri som möjligt. Framför allt genom att ge oss all den bakgrundsinformation och kunskap som krävs för detta.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att få chansen att arbeta med att säkerställa en god framtid för oss alla. Det vill jag förverkliga genom att hjälpa till med den stora omställningen från koldioxidproducerande energikällor.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala?
– Botaniska trädgården.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsfirandet!

Vad gör du om fem år?
– Arbetar med utveckling av kärnkraftverk, antingen på plats eller genom en doktorandtjänst.

Hösten 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

​Inom programmet läser du kärnkraftsrelevanta ämnen som exempelvis lättvattenreaktorteknik, material- och kärnbränsleteknik, ångturbinteknik, kärnkraftsäkerhet, elkraftteknik och projekthantering. Programmet avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng som utförs inom industrin.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Huvuddelen av programmet ges vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Vissa moment, som exempelvis laborationer och studiebesök, sker på annan ort. En relativt stor andel av undervisningen är schemalagd, särskilt under höstterminen.

Vid utformningen av programmet har stor vikt lagts vid sammanhang och progression mellan kurserna som därigenom knyter an till varandra. Undervisningsformerna är anpassade till ämnesinnehållet och utöver föreläsningar och lektioner kommer du att genomföra laborationer, projekt och grupparbeten.

I utbildningen ingår också studiebesök vid kärntekniska anläggningar, laboration vid en forskningsreaktor utomlands, samt träning i fullskalesimulator. Samtidigt genomgår du under läsåret en progressiv träning i presentationsteknik, en kunskap som visat sig vara mycket viktig i en bransch där arbetet ofta genomförs inom projektgrupper.

Examinationen kan beroende på ämne utgöras av skriftlig eller muntlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier.

Ett mentorsprogram genomförs under läsåret för att ge studenterna inblick i kärnkraftindustrins möjligheter och förutsättningar, samt ge möjlighet att redan under utbildningen skapa kontakter och bygga nätverk.

Utöver Uppsala universitets egna lärare, som är aktiva forskare inom området, deltar även medarbetare från kärnkraftindustrin i undervisningen som gästlärare, handledare och mentorer.

Undervisningen sker på svenska, men litteratur på engelska kan förekomma.

Karriär

Med en examen i kärnkraftteknik får du möjlighet till ett spännande arbete som ingenjör inom reaktordrift, service, underhåll eller teknisk utveckling. Med en kompletterande industriförlagd fortbildning kan du också nå befattningar som reaktor- och/eller turbinoperatör.

Tidigare studenter arbetar exempelvis vid de svenska kärnkraftverken som finns i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, eller på något av de konsult- och underleverantörsföretag som tillhandahåller tjänster och produkter till kärnkraftverken. Samtliga studenter som utexaminerats från programmet har erbjudits anställning inom kärnkraftindustrin.

Utvecklings- och karriärmöjligheterna är mycket goda, inte minst beroende på den systemförståelse som programmet ger dig.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Svenskspråkiga studenter med medborgarskap i länder som inte har undertecknat icke-spridningsavtalet kommer beroende på lagstiftning att få problem både att genomföra programmet och med framtida anställning inom kärnkraftindustrin i Sverige. Sådana studenter kommer att erbjudas utbildning i särskild ordning.

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

60 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1555 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8). Därutöver krävs 110 hp inom ett högskole- eller civilingenjörsprogram med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande.

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 130000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig Michael Österlund

michael.osterlund@physics.uu.se

018-471 58 40

Studievägledare Eric Sönnert

studievagledare-KKI@uadm.uu.se

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1, Uppsala

018-471 30 03

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.