Naturvetenskapens världsbild, 5hp, Sommarkurs 2022

Kursperiod: 13 juni - 28 augusti 2022
På plats: 13 - 22 juni 2022
Anmälan: Anmälan till kursen görs via antagning.se
Plats: Kursen kan följas såväl på plats i Nya Ångströmlaboratoriet, som digitalt via Zoom.
Kursupplägg: Föreläsningar, som följs av panelsamtal och fördjupad diskussion.

I kursen tar vi hjälp av naturvetare som forskar vid frontlinjerna i världsbildsdanande fält för att närma oss gränserna för vad naturvetenskapen kan säga oss. Vi diskuterar kosmologi och materia, livets ursprung, evolution och medvetande. Filosofer, teologer och författare ger oss perspektiv på den naturvetenskapliga världsbilden. Kursen diskuterar metoder för att uppnå trovärdighet och hur dessa metoder tillämpas i praktiken. Den belyser också språkets roll i beskrivningen av världen. Vad menar vi när vi säger att vi ”förstår” och ”förklarar”, hur hittar vi ”mening” i den naturvetenskapliga världsbilden och vilken är människans plats? Vilka är naturvetenskapens villkor i dagens samhälle och vilken funktion har den?

Föredragshållare och paneldeltagare

Carl-Reinhold Bråkenhielm

Ulf Danielsson

Tove Fall

Peter Gärdenfors

Lars-Göran Johansson

Ola Larsmo

Hans Liljenström
Läs mer

Anna Neubeck

Sharon Rider

Jan-Erik Rubensson

Markku Rummukainen

Carina M. Schlebusch
Läs mer

Margret Wertheim (Zoom)

Åsa Wikforss

Dave Zachariah

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper som motsvarar 90 högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap. Vi riktar oss speciellt till gymnasielärare som söker en fördjupning i synen på sitt ämne. För examination krävs en godkänd essä där den personliga världsbilden beskrivs med referenser till kursinnehållet och sätts i relation till naturvetenskapens världsbild.

Schema

Dag 1: 13/6
9.15-11.00: Jan-Erik Rubensson: Introduktion, kursupplägg, examination, naturvetenskaplig metod.
13.15-15.00: Ulf Danielsson: Kosmologi
15.30-17.00: Panelsamtal: Rubensson, Danielsson

Dag 2: 14/6
9.15-11.00: Peter Gärdenfors: Ordet, tanken och världen
13.15-15.00: Ulf Danielsson: Världen själv
15.30-17.00: Panelsamtal: Gärdenfors, Danielsson, Johansson

Dag 3: 15/6
9.15-11.00: Anna Neubeck: Planeten Jorden
13.15-15.00: Markku Rummukainen: Klimatvetenskap
15.30-17.00: Panelsamtal

Dag 4: 16/6
9.15-11.00: NN: Livets ursprung
13.15-15.00: Carina Schlebusch: Human evolution (English)
15.30-17.00: Panelsamtal

Dag 5: 17/6
9.15-11.00: Sharon Rider: Vetenskapens villkor, plats och funktion
13.15-15.00: Panelsamtal: Rider, Fall
16.00-17.30: Margret Wertheim (Zoom): Genusperspektiv på naturvetenskap
17.30-18.30: Panelsamtal

Dag 6: 20/6
9.15-11.00: Carl-Reinhold Bråkenhielm: Mening och människosyn
13.15-15.00: Ola Larsmo: rasbiologin och vetenskapen
15.30-17.00: Panelsamtal

Dag 7: 21/6
9.15-11.00: Dave Zachariah: Logik & Intelligens
13.15-15.00: Hans Liljenström: Hjärnan och medvetandet
15.15-16.00: Panelsamtal: Zachariah, Liljenström, Johansson

Dag 8: 22/6
9.15-11.00: Jan-Erik Rubensson: Bland vardagens fotoner och elektroner
13.15-15.00: Lars-Göran Johansson: Hur man förstår modern fysik
15.15-16.00: Panelsamtal

Senast uppdaterad: 2022-08-08