Fysikstudent

Här finns information till dig som är inskriven på en kurs eller ett program som ges vid institutionen för fysik och astronomi. Om du inte redan är student hittar du information om kurser och program och hur du söker via våra utbildningssidor.

Utlandsstudier

Du som studerar vid Uppsala universitet och vill studera utomlands under en termin eller ett läsår kan söka stipendium via Erasmus. Du ansöker via den institution som har avtal och utbyte med den institution eller det universitet utomlands som du vill studera vid. Institutionen för fysik och astronomi har avtal med universitet i Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Österrike.

Om du vill läsa vid ett universitet eller institution som institutionen för fysik och astronomi inte har ett avtal med kan det finnas en möjlighet att ansöka via en annan institution.

Läs om utlandsstudier

jordglob
Senast uppdaterad: 2024-02-19