Examen för Teknatstudenter

När sista tentan är klar och examensarbetet är godkänt är det dags att ansöka om examen. Även om du skulle fått ett arbete redan innan du är helt klar så tänk på att du med största sannolikhet kommer att behöva examensbeviset under din framtida karriär. Här har vi samlat information som du behöver för att planera och ansöka om examen.

Planera din examen
Så ansöker du
Examensceremoni
Behåll kontakten med Uppsala universitet
 

Planera din examen

Oavsett om du går ett program med stort utrymme för egna kursval eller ett med till stor del förutbestämd studiegång är det bra att sätta sig in i vilka examensmöjligheter som finns och dess krav redan på ett tidigt stadium.

Har du tankar kring din examen eller vad du vill göra efter examen kan du alltid kontakta en studie- och karriärvägledare.

Att tänka på innan det är dags att ta ut examen

  • Har du läst kurser vid annat lärosäte eller utanför det program du läser och som passar in i ditt program – då kan du få dem tillgodoräknade, även del av kurs. Var medveten om att ansökan om tillgodoräknande kan ta tid. Läs mer om tillgodoräknande av tidigare studier.
     
  • Välj kurser utifrån intresse men ha även med i beräkningen hur de passar in i examen. Håll koll på vilken nivå och vilken ämnesklassning kurserna du läser har – det ser du i kursplanen. Om kurser överlappar innehållsmässigt kan de inte räknas in tillsammans fullt ut i examen. 
     
  • Om du funderar på att åka på utbytesstudier, tänk på om de kurser du läser där kommer att kunna tillgodoräknas i din examen eller ej. Upplevelsen, språkkunskaperna och erfarenheten av en annan kultur kan självklart överväga vikten av att få in alla poäng i examen. 
     

Så ansöker du

Se till att du uppfyller kriterierna för den examen du ska ta ut

Det är viktigt att vara medveten om att kurser kan tas bort, och att utbildnings- och studieplaner kan förändras. Det kan göra det mer komplicerat för dig som gått ett program med många obligatoriska kurser. Framförallt om du av någon anledning inte tagit kurserna enligt planerad studiegång. 

Det är möjligt att uppfylla kravet om alla obligatoriska kurser för en studieplan senare än det år du började men inte tidigare. 

Exempel: Du började hösten 2012 och läste årskurs 1 och 2 utan uppehåll. Då har du rätt att ta ut examen om du uppfyller studiegången för de som började 2012 eller för de som började 2013. För att följa 2012 års studiegång så kollar man på årskurs 1 i studieplanen för 2012, årskurs 2 i studieplanen för 2013 och så vidare.

För studenter antagna till årskurs 1 av civilingenjörsprogram senast höstterminen 2006 och som vill ta ut en civilingenjörsexamen enligt den nya examensförordningen gäller: Specifika övergångsregler för ingenjörsprogrammen (17 kB).

Välj vilka kurser du vill ha med i examen 

Din examen ska innehålla exakt det antalet högskolepoäng programmet omfattar (plus eventuellt överskjutande poäng om det inte går att ta bort en hel kurs).

Har du tillgodoräknade kurser från Uppsala universitet eller andra svenska lärosäten, markera de kurser du har läst och inte tillgodoräknandebeslutet i Ladok.

Skicka in ansökan!

Ansökan görs direkt i Ladok. 

Logga in i Ladok

När du har fått examensbeviset

När du har fått ditt examensbevis läs igenom det noggrant. Om det finns felaktigheter eller oklarheter kontakta examensenheten direkt.

Examensceremoni

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten anordnar varje höst en examensceremoni för fakultetens nyutexaminerade studenter. Den vänder sig till fakultetens alla studenter på grundnivå och avancerad nivå. Ceremonin äger rum i universitetsaulan. För att få delta i examensceremonin måste du ha erhållit din examen senast vid anmälningstidens utgång. För masterstudenter anordnas också en särskild universitetsgemensam examensceremoni på våren

The Faculty of Science and Technology organizes each fall a graduation ceremony for the Faculty’s graduates. To attend the ceremony you need to have your graduation at the time of your notification. The ceremony will be in Swedish. A Closing Ceremony especially for International Master Students is being held every year in the beginning of June. 

Behåll kontakten med Uppsala universitet

I Uppsala universitets alumnnätverk håller du kontakten med både ditt universitet och andra alumner samtidigt som du kan knyta nya intressanta kontakter.

Gå med i alumnnätverket

Senast uppdaterad: 2021-07-09