Examensarbeten vid institutionen för fysik och astronomi

Examensarbete kan göras på kandidatnivå eller masternivå inom institutionens olika forskningsområden, som du ser nedan.

Examensarbeten på kandidatnivå

Arbetsgång examensarbete C, kandidatprogram i fysik

Examensarbeten på masternivå

Arbetsgång examensarbete E, masterprogram i fysik

Examensarbeten på civilingenjörsprogrammen

Arbetsgång examensarbete, civilingenjörsutbildningar

Om du vill göra ditt examensarbete externt hos ett företag, på en myndighet eller på en annan institution kan du kontakta koordinatorn för examensarbeten eller studievägledaren för mer information om förutsättningar och krav.

Ansök om examen

Senast uppdaterad: 2024-02-19