Examensarbeten i fysikens didaktik

Fysikens didaktik behandlar frågor kring hur man lär ut fysik och hur elever tar till sig kunskaper i fysik. Verksamheten är inriktad på fysik och ingenjörsvetenskaplig utbildning.

Kontakta Cedric Linder om du vill göra ett examensarbete inom fysikens didaktik.

Senast uppdaterad: 2021-11-25