Examensarbeten inom ATLAS vid Large Hadron Collider på CERN

Vi har många olika projekt att erbjuda inom fysikanalys, instrumentering och datahantering för ATLAS-experimentet på CERN. Vi kan erbjuda projekt för högskole-, kandidat- och masterexamen.

Efter upptäckten av Higgspartikeln handlar vår fysikanalys främst om att hitta ny fysik som ej beskrivs av Standard-Modellen för partikelfysik. Dessa projekt kräver att du läst kurser i kärn- och partikelfysik eller motsvarande.

Projekten i instrumentering gäller utveckling av nästa generations partikeldetektorer för LHC. Vi jobbar mest med sensorer och elektronik i kisel samt med utveckling av trådlös dataöverföring. Inget krav på förkunskap inom partikelfysik.

Fysikanalysen kräver storskalig dataprocessering med GRID eller Cloud computing. Vi utvecklar program för hantering av stora datamängder och dataalgoritmer för vår fysikanalys. Inget krav på förkunskap inom partikelfysik.

Det finns möjlighet att under projektens gång arbeta på CERN.

Kontakt

Richard Brenner
richard.brenner@cern.ch
018-471 7616

Arnaud Ferrari
arnaud.ferrari@physics.uu.se
018-471 5827

Elin Bergeås Kuutmann
elin.bergeaas.kuutmann@physics.uu.se
018-471 3828