Stöd och service

Studievägledning

Tidsbokning för studievägledning

Kandidatprogrammet i fysik

Rabab Elkarib
​Rum: Å10167
Tel: 018-471 3245
E-post: studievagledare@physics.uu.se

Masterprogram i fysik/biofysik/materialvetenskap/kvantteknologi

Emma Almgren
Rum: Å10263
Tel: 018-471 3534

Fristående kurser i fysik och astronomi

Rabab Elkarib
​Rum: Å10167
Tel: 018-471 3245
E-post: studievagledare@physics.uu.se

Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Emma Almgren
Rum: Å10263
Tel: 018-471 3534
E-post: basarsvagledning@physics.uu.se

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik (KKI)

Emma Almgren
Rum: Å10263
Tel: 018-471 3534

Utlandsstudier

Du som studerar vid Uppsala universitet och vill studera utomlands under en termin eller ett läsår kan söka stipendium via Erasmus. Du ansöker via den institution som har avtal och utbyte med den institution eller det universitet utomlands som du vill studera vid. Institutionen för fysik och astronomi har avtal med universitet i Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Österrike.

Om du vill läsa vid ett universitet eller institution som institutionen för fysik och astronomi inte har ett avtal med kan det finnas en möjlighet att ansöka via en annan institution.

Läs om utlandsstudier

jordglob

Särskilt stöd

Behöver du särskilt stöd i dina studier finns det möjlighet att få det både inom och utanför universitetet. Det gäller för dig som har ett funktionshinder, men även dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller andra behov.

Läs mer om särskilt stöd

Senast uppdaterad: 2023-10-16