Anmälan

Alla måste anmäla sig till kurser, även programstudenter

Som student vid ett program inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten måste du i tid anmäla dig till samtliga kurser inom programmet. Det gäller även obligatoriska kurser och kurser med platsgaranti. Du måste även svara på ditt antagningsbesked i tid. Anmälan görs på Antagning.se.

Tänk på att söka rätt kurstillfälle! Samma kurs kan ges flera gånger (olika perioder) per termin. Titta i din studieplan när din kurs går.

Kursval

Som programstudent är det viktigt att hålla sig uppdaterad om programmets studieplan. Där finns den rekommenderade studiegången presenterad och även information om eventuella obligatoriska kurser. När man börjar göra egna val på sitt program är det alltid bra att stämma av mot de examenskrav som finns. Läs mer under ”Planera din examen”.

Platsgaranti

Som programstudent har du platsgaranti på obligatoriska kurser enligt programmets studieplan under förutsättning att du söker dem som programkurser inom rätt tid, är behörig och tackar ja. 

Kurser utanför teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Utanför teknisk-naturvetenskaplig fakultet kan du, utöver kurserna i din studieplan, söka kurserna inom Företagsekonomi  A* samt Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet (5EN360) som programstudent. Det finns ingen platsgaranti men det blir lättare att komma in på kurserna. Totalt är det tillåtet att läsa 30 hp av dessa som programstudent. 

*2FE032 Ekonomi, redovisning och analys, 2FE014 Marknad och organisation, 2FE150 Marknadsföring och organisation I, 2FE155 Redovisning, 2FE156 Kalkylering.

Vad gör man om man glömt söka eller svara JA

Om du glömt att söka eller tacka ja till en kurs kan du göra en sen anmälan. Det kan du göra under förutsättning att det finns platser kvar och att kursen är öppen för anmälan på Antaging.se. Handläggningen av sena anmälningar påbörjas normalt efter det andra urvalet och svar kan komma tätt inpå kursstart.  

Antagning

Antagen med villkor

Är du inte behörig till en kurs blir du inte antagen. Om bedömningen görs att du kommer att hinna bli behörig innan kursstart blir du antagen med villkor. När du är antagen med villkor så är det kursansvarig institution som bedömer om du är behörig att läsa kursen eller ej. Först efter institutionens bedömning kan du registrera dig på kursen. 

Reservantagen

Om du söker en kurs utan platsgaranti eller när du söker en kurs via sen anmälan kan du bli antagen som reserv om det är många som har sökt kursen. Reservantagningen görs sedan av kursansvarig institution innan kursstart.

Anstånd om att skjuta fram studiestarten

Information om anstånd för att skjuta fram studiestarten hittar du på universitetets gemensamma sida "Efter anmälan"
 

Registering

Registrera dig på dina kurser

Har du blivit antagen till en kurs måste du registrera dig annars förlorar du din plats. Registreringen görs i Ladok. Du kan bara registrera dig när du är behörig att läsa kursen (se antagen med villkor). 

Omregistrering

Kurser som man varit registrerad på tidigare kan man inte bli antagen på igen. Istället kan man bli omregistrerad i mån av plats. Kontakta då kurskansliet på kursansvarig institution. 

Avregistrering

Om du inom tre veckor efter kursstart avbryter studierna på kursen ska du meddela kursansvarig institution. Du blir då avregistrerad och får möjlighet att söka kursen igen vid ett senare tillfälle.

Senast uppdaterad: 2021-07-08