Bibliotek

Uppsala universitetsbibliotek består av elva enhetsbibliotek, inklusive Almedalsbiblioteket på Gotland. För dig som student erbjuder biblioteket kurslitteratur, läsplatser, undervisning och annat stöd. Det fysiska och det digitala biblioteket existerar parallellt. Utöver universitetsbiblioteket finns Nationsbiblioteken vid studentnationerna i Uppsala som är specialiserade inom ett par områden och har kurslitteratur inom vissa ämnen. Sök kurslitteratur i den gemensamma katalogen på Nationsbibliotekens webbplats