Är du i behov av särskilt stöd?

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan vara berättigad till någon av de stödinsatser och anpassningar universitetet i sådana fall har att erbjuda. Upplever du behov av stöd, men är tveksam om du har rätt till det, tveka inte att ta kontakt med fakultetens samordnare. 

För att du ska kunna få lämpligt stöd måste du först göra en ansökan. 

Ansök om stöd

Har du blivit beviljad stöd ska du kontakta teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samordnare genom att maila till teknat-lvsamordning@uadm.uu.se.

Fakultetens samordnare är de som i de flesta fall ser till att det stöd du beviljas kommer på plats. Samordnarna kan också tipsa om stödfunktioner utanför universitetet, och vart du kan vända dig om du i dagsläget inte har någon diagnos/något giltigt intyg. Alla uppgifter du lämnar i samtal med samordnaren hanteras med diskretion, och inga uppgifter som du inte själv vill lämna ut förs vidare till t. ex. lärare eller kurskamrater.

Senast uppdaterad: 2021-09-01