Är du i behov av särskilt stöd?

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan vara berättigad till någon av de stödinsatser och anpassningar universitetet i sådana fall har att erbjuda.

För att du ska kunna få lämpligt stöd ska du ansöka om detta enligt anvisningarna på:

http://www.uu.se/utbildning/plugga-pa-universitetet/funktionshinder/ansokan-sarskilt-pedagogiskt-stod/

Dessutom ska du kontakta teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lika villkorssamordnare för studenter teknat-lvsamordning@uadm.uu.se. Fakultetens samordnare är de som i de flesta fall ser till att det stöd du beviljas kommer på plats. Samordnarna kan också tipsa om stödfunktioner utanför universitetet, och vart du kan vända dig om du i dagsläget inte har någon diagnos/något giltigt intyg.

Upplever du behov av stöd, men är tveksam om du har rätt till det, tveka inte att ta kontakt med fakultetens samordnare. Alla uppgifter du lämnar i samtal med samordnaren hanteras med diskretion, och inga uppgifter som du inte själv vill lämna ut förs vidare till t. ex. lärare eller kurskamrater.