Reading strategies for efficient studies

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ekonomikum Ekonomikums bibliotek - Undervisningslokalen
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Patrick Carroll
  • Utbildning

Welcome to a workshop about reading strategies that can help you study more efficiently. For example, about different methods and tools that will improve your reading and learning. We will also show how you with the help of speech synthesis can combine reading with both eyes and ears, and thus vary your study technique.

Content:

- Take notes smarter with the Cornell method.

- Read smarter and more analytically: strategies before, during and after reading.

- Vary your reading using speech synthesis.

- Pause with the pomodoro method.

- During the session you will also be able to test different strategies.

Read more and sign up

 

Information på svenska (observera att tillfället ges på engelska)

Välkommen till en workshop om lässtrategier för att studera mer effektivt. Till exempel, om metoder och verktyg som kan förbättra din läsning och ditt lärande. Dessutom visar vi hur du med hjälp av en talsyntes kan kombinera att läsa med både ögonen och öronen och på så sätt variera din studieteknik.