Titanics passagerare – från lista till karta

  • Datum: –12.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Med hjälp av OpenRefine kan du komplettera en tabell med information från andra källor – till exempel hämta koordinater utifrån en lista med platser. Vi visar hur det går till, med Titanics passagerarlistor som exempel, och hur man sedan kan visa koordinaterna på en karta med hjälp av QGIS.

Samma principer kan användas om du vill komplettera en tabell, lista eller katalog med annan information, till exempel en lista med kända personer som du vill hämta födelsedatum för.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen.

Anmäl dig här