Introduktion till textdata och text mining

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig om hur du kan använda textdata och text mining i din forskning eller dina studier.

Under tillfället kommer vi att titta på några digitala metoder och verktyg för behandling av textdata och text mining. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

-Förstå viktiga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ textanalys.

-Förstå centrala koncept inom text mining. 

-Hitta fritt tillgänglig textdata och ladda upp den till Voyant. 

-Använda grundfunktioner i Voyant.

-Känna till några andra verktyg för text mining.

-Veta hur du kan få vidare hjälp i dina uppgifter. 

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig