Finansiell data och företagsinformation i Refinitiv Eikon/Datastream

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online via Zoom Digitala bibliotekslabbet
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Maria Berg Andersson
  • Utbildning

Välkommen till en en kurs i att hämta finansiell data och företagsinformation.

Den största delen av kursen ägnas åt Refinitiv Eikon/Datastream. Därefter tittar vi på Retriever Business (Bolagsinfo) och några databaser via Swedish House of Finance Research Data Center.

Ur innehållet:

-hämta tidsserier av aktiekurser, avkastning, fundamentaldata, estimat m.m. till excel

-filtrera fram aktier/företag utifrån börs, storlek, region, bransch etc.

-söka fram händelser såsom IPO, M&A, utdelningar, aktieåterköp etc.

-hitta ESG data (Environmental, Social, Governance)

Målgrupp: studenter som skriver C- eller Masteruppsats i företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik och behöver ladda ner finansiell data.

Vid behov ges kursen på engelska.

Anmäl dig