Introduktion till 3D-skrivarna på Ångström Makerspace

  • Datum: –19.45
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångström Makerspace
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Lara Siadat
  • Utbildning

Välkommen till en introduktionskurs till 3D-skrivarna på Ångström Makerspace.

Kursen är obligatorisk för alla som vill utnyttja våra 3D-skrivare och riktar sig både till den som är nybörjare och den som har erfarenhet av 3D-skrivare sedan tidigare. Efter kursen kommer du att ha "3D-skrivarkörkort" och får därmed möjlighet att själv boka 3D-skrivarna i Ångström Makerspace.

Om du vill kan du ta med en egen dator till kursen. Installera då gärna Ultimaker Cura i förväg: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura. Egen dator är dock inget krav.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig