Ansökningsförfarande

När du ansöker om att studera en termin eller ett läsår utomlands krävs att du fyller i ett antal ansökningshandlingar både till ditt hemuniversitet och till universitetet utomlands.

1. Ansökning till Uppsala universitet/ fysik och astronomi görs online via en länk som vistas nedan, före sista ansökningsdatum.

2. Ansökningsblankett för utbytesstudier för universitet utomlands hittar du oftast på respektive universitets webbsida som du hittar i listan på sidan. Ansökan till det utländska universitetet ska godkännas dels av din Erasmuskoordinator vid Uppsala universitet och dels av universitet utomlands. I vissa fall krävs även en underskrift av din Erasmuskoordinator vid Uppsala universitet.

3. Du ska också ha en preliminär kursplan, så kallad ”learning agreement” med dig till universitetet utomlands. Kursplanen ska du fylla i och sedan ska denna godkännas och skrivas under av studierektorn för ditt program på din institution vid Uppsala universitet. Kursplanen är ett avtal mellan de båda institutionerna som säkerställer att undervisningen motsvarar undervisningen i dina ordinarie studier och är en garanti för att du ska kunna tillgodoräkna dig utlandskurserna i Sverige.

Ansökningslänk/blanketter

Ansökningslänk för utbytesstudier för Uppsala universitet
Learning agreement (kursplan)
Bilaga till learning agreement

Sista ansökningsdatum

  • 15 februari 2020 är sista ansökningsdatum för höstterminens studier och för studier hela kommande läsår.
  • 15 oktober 2020 är sista ansökningsdatum för vårterminens studier.
  • Ta också reda på sista ansökningsdag hos universitetet du önskar resa till.

Kontakt

Om du vill ansöka om att studera utomlands eller vill veta mer om utlandsstudier kan du kontakta ERASMUS-koordinatörerna:

Andreas Korn eller
Rabab Elkarib
E-post: erasmus@physics.uu.se

Mer information om utbytesstudier

Om du vill läsa vid ett universitet eller institution som institutionen för fysik och astronomi inte har ett avtal med kan det finnas en möjlighet att ansöka via en annan institution.

Mer information om att studera utomlands finns på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TekNat) och på Uppsala universitets centrala sida.

TekNat

Uppsala universitet

Utlandsstudier

Du som studerar vid Uppsala universitet och vill studera utomlands under en termin eller ett läsår kan söka stipendium via ERASMUS-programmet. Institutionen för fysik och astronomi har egna ERASMUS-avtal med universitet runt om i Europa. De utbyten som institutionen har hittar du i listan nedan.

Du kan också åka som utbytesstudent via fakulteten eller via Internationella kansliet vid Uppsala universitet och universitetsgemensamma partneruniversitet.

Läs mer om utbytesstudier på Uppsala universitets centrala sidor

jordglob

MFS - Minor field study

U-landsintresserade studenter vid svenska högskolor och universitet kan få ett resebidrag för att under ca två månader utföra en fältstudie i ett utvecklingsland, som sedan skall resultera i en uppsats. Arbetet ska utgöra ett projektarbete som ger högskolepoäng motsvarande D- eller C-nivå, vanligen ett examensarbete på 30 hp. Sidas program för Minor Field Studies (MFS) syftar till att stärka universitetens kapacitet att driva en internationellt inriktad verksamhet och till att bredda resursbasen för internationellt engagemang.

Uppsala universitets arbete med MFS är lokaliserat till olika institutioner. Inom Teknat är det Arbetsgruppen för tropisk ekologi (ATE) som delar ut MFS-stipendier inom området naturresurshushållning och ekologi i vidsträckt mening, Institutionen för geovetenskap delar ut MFS-stipendier inom geovetenskap och hållbar utveckling och International Science Programme som delar MFS-stipendier inom områdena fysik, kemi och matematik.

Senast uppdaterad: 2022-07-18