Tekniskt – Naturvetenskapligt basår

Tekniskt – Naturvetenskapligt basår är en behörighetsgivande utbildning i universitetsmiljö som förbereder för fortsatta studier. De som antas till och fullföljer basåret får en reserverad plats till ett kandidatprogram, civilingenjörsprogram eller högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet.

Läs mer om Tekniskt – Naturvetenskapligt basår

Senast uppdaterad: 2022-11-22