Yrkesutbildningar

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Programmet är en ettårig påbyggnadsutbildning som leder till en högskoleingenjörsexamen i kärnkraftteknik, vilket är en yrkesexamen. Programmet kan läsas av den som tidigare läst minst två år på ett högskole- eller civilingenjörsprogram. I utbildningen ingår kurser i kärnkraftsrelevanta ämnen såsom lättvattenreaktorteknik, material- och kärnbränsleteknik, ångturbinteknik, kärnkraftsäkerhet, elkraftteknik och projekthantering. Programmet avslutas med ett examensarbete som utförs inom industrin. Utbildningen ger möjlighet att arbeta som ingenjör inom kärnkraftindustrin.

Läs mer om Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Senast uppdaterad: 2022-11-23